BUL UŞAK LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI PROJE YARIŞMASI

Kimler Başvurabilir?

*Uşak ilindeki liselerin 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında okuyan tüm öğrenciler yarışmaya katılabilir.

*Bir projede en fazla 4 öğrenci yer alabilir; takım çalışması teşvik edilmektedir.

*Her takımda bir veya birkaç danışman öğretmen bulunabilir.

*Başvurular web sitesinde ilan edilen bağlantısındaki online formlar doldurularak yapılır.

*Daha önce başka bir yarışmada derece alıp ödüllendirilmiş bir proje bu yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

*Finale kalan her bir proje için A1 boyutunda olacak şekilde poster hazırlanır (vinil brandaya baskı yapılabilir)

*Finale kalan ve uygulama yarışmasına katılan her bir projenin model ve/veya prototipi hazırlanmalıdır.

*Finale kalsın kalmasın tüm projeler proje kapanış fuarında tüm katılımcılara sergilenecektir.

*Ön başvuru sonucunda takımların projelerine rehberlik edilerek takımlar “Proje hazırlama” sürecine davet edilir. Finale kalan projeler alanında akademisyenler ve uzmanlar tarafından mülakata alınarak değerlendirilir ve Proje yarışmasının uygulama ve fikir kategorilerindeki dereceye giren takımlar belirlenir. Bütün başvuru yapan takımlar ve projeler proje kapanış fuarında tüm kamuoyuna sergilenir.