BUL UŞAK LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI PROJE YARIŞMASI

Yarışma Hakkında

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ülkelerin yapısını, ekonomilerini ve eğitim süreçlerini etkisi altına almaktadır. Böylece 21. Yy becerileri, PISA, Endüstri 4.0, Sanal Dünya ve bulut teknolojileri, Yenilenebilir enerji, 3D ve akıllı nesneler gibi bir çok yeni kavram insanların gündeminde yer almaya başlamıştır. Uluslararası ve ulusal birçok platformda özellikle 21. yy becerilerine yapılan güçlü vurgular, bu becerilerin nasıl geliştirileceği ve işe koşulacağı sorusunu akla getirmektedir. Dünyada farklı sektörlerde hizmet veren kuruluşların, nitelikli birey arayışındaki büyük şirketlerin ve bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda bu kavramlara yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ülkemiz eğitim müfredatlarına da yansımıştır. Buna göre, fen bilimleri ve matematik gibi temel alanlar için hazırlanan müfredatlarda, öğrencilere kazandırılması gereken -aynı zamanda yaşam becerileri olarak tanımlanan- 21. yy. becerilerine önemli oranda yer verilmiştir. Yenilikçi ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme, işbirliği, yeni fikirlere açık olma, esnek ve uyumlu olma, sorumluluk ve inisiyatif sahibi olma, üretkenlik, liderlik, iletişim ve işbirliği, dijital vatandaşlık ve teknoloji, bilgi ve iletişim okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi bir çok becerileri kapsayan bu gelişmeler gelecek yüz yılda dünya üretimine ve istihdamına yön verecek yetkinlikler olarak görülmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen bu becerilerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkması muhtemel bazı meslek dalları ise gündeme gelmektedir. Buna göre, endüstriyel veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü, bulut hesaplama uzmanlığı, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı, enerji mühendisliği gibi yeni meslek alanları içinde bulunduğumuz yüzyılın yeni meslek dalları olarak görülmektedir. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vurması beklenen meslek alanları ve bu meslek alanlarının temelini oluşturan becerilere yönelik eğitim faaliyetleri büyük önem kazanmaktadır.

Bu amaçla Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi organizasyonuyla “BulUşak, Bir Fikir Bir İnovasyon” yarışması hayata geçirilerek, lise düzeyinde eğitim alan öğrencilerin gelecekte ilgili oldukları sektörlerde başarı olabilmeleri için merak, yenilikçi (inovatif) düşünme, ekip çalışması, sorumluluk, koordinasyon, uygulama becerisi ve proje kültürü yetkinlikleri kazandırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca, bu çalışma ile gençlerin istihdama, endüstriye, ekonomiye ve sosyal uyuma katkısının artırılması için, toplumun tüm kesimlerinde yenilik kültürünün ve buna bağlı genç istihdamının öneminin anlaşılması ve tanıtımının iyi yapılması ile bir farkındalığın oluşturulması amaç edinilmiştir.