BUL UŞAK LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI PROJE YARIŞMASI

Proje Final Dosyasının Hazırlanması Hakkında Duyuru

Proje Final Dosyası kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler sırayla yazılmalıdır:

Tema:

Proje Adı:

Öğrenci Adı ve Soyadı:

Rehber Öğretmen:

Okul:

Telefon:

E-Posta:

İkinci sayfada ise alttaki başlıklardan oluşan detay kısmına yer verilmelidir.

1.       Giriş ve Amaç

2.       Yöntem ve Materyal

3.       Proje Özgünlüğü

4.       Ulaşılan Sonuçlar

5.       Ek Belge ve Görseller (var ise)

Proje Final Dosyasının 1.5 satır aralığı ile standart A4 ölçülerine sahip bir belgenin PDF halinde kaydedilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Sisteme yapılacak yükleme işlemi yalnızca önbaşvuru esnasında kullanılan e-posta adresi ile yapılabilir.